ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Benzer Makaleler

  • Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Bir Olgu Sunumu 1Bursa Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa, Turkey
    2Bursa Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Department of Neurology, Bursa, Turkey
    3Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa, Turkey
    DOI: Sayfalar: 124 - 126 3004 kere görüntülendi.

  • Bası Yaralarının Evre Düzeylerini Etkileyen Faktörler aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara DOI: Sayfalar: 154 - 159 3029 kere görüntülendi.  • Femoroasetabular Sıkışma Sendromu aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Özel Derman Hastanesi, Kırklareli bFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara DOI: Sayfalar: 179 - 185 3712 kere görüntülendi.


  • Ekstrüde Lomber Disk Hernisi Regresyonu: Beş Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Special Bağcılar Active Medical Center, cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Special Safir Medical Center, İstanbul DOI: Sayfalar: 190 - 196 4853 kere görüntülendi.