ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2004 Yılı - 7. Cilt - 2. Sayı
Biofeedback

Diğer

 • KADIN POPÜLASYONDA OSTEOPOROZ VE OSTEOPENİ SIKLIĞI 1Ministry of Health, Ankara Rehabilitation Research and Education Hospital, 2nd Department of Physical Medicine and Rehabilitation
  2Ministry of Health, Ankara Research and Education Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation
  DOI: Sayfalar: 63 - 68 1870 kere görüntülendi.

 • SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU 1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. FTR Kliniği
  2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ünitesi
  DOI: Sayfalar: 69 - 72 1688 kere görüntülendi.


 • ANKARA'DA İKİ FABRİKADA ÇALIŞAN İŞÇİLERDE BEL AĞRISI SIKLIĞI 1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Görevlisi
  2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  DOI: Sayfalar: 79 - 83 1706 kere görüntülendi.

Amputasyon

 • PİYOJENİK SAKROİLEİTLİ BİR OLGU SUNUMU 1SSK Ankara Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
  2SSK Ankara Eğitim Hastanesi Radyoloji Bölümü, Ankara
  DOI: Sayfalar: 89 - 92 2712 kere görüntülendi.

Bel ağrısı