ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2008 Yılı - 11. Cilt - 2. Sayı
Klinik nörofizyoloji

Biofeedback

Diğer

  • OSTEOARTRİT OLAN HASTALARDAKİ METABOLİK SENDROM 1 From the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital. Ankara, TURKEY
    2 From the Department of Internal Medicine, Ministry of Health Ankara Education and Training Hospital. Ankara, TURKEY
    DOI: Sayfalar: 46 - 52 1864 kere görüntülendi.


Amputasyon


Kardiyopulmoner rehabilitasyon

Bel ağrısı