ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2020 Yılı - 23. Cilt - 2. Sayı
Orijinal Araştırma


  • Eşin Hastalık İnancı ve Psikolojik İyi Oluşunun Romatoid Artritli Kadın Üzerindeki Etkisi: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Kanıtı ile aOndokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Samsun, TURKEY bAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, TURKEY cOndokuz Mayıs University Faculty of Science and Arts, Department of Statistics, Samsun, TURKEY dOndokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Samsun, TURKEY eSamsun Education Research Hospital, Clinic of Rheumatology, Samsun, TURKEY fUniversity of Health Sciences, İstanbul Okmeydanı Research and Training Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, İstanbul, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2019-71929 Sayfalar: 98 - 106 2195 kere görüntülendi.

Olgu Sunumları

Bilimsel Mektup
  • SARS-CoV-2 (COVID-19) Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri: Akut ve Subakut Sürecin Yönetimi İçin Rehber aAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara, TÜRKİYE bTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara, TÜRKİYE cKoç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara, TÜRKİYE dSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM, Ankara, TÜRKİYE eSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, TÜRKİYE fZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Zonguldak, TÜRKİYE gÖzel Liv Hospital Ulus Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, TÜRKİYE hSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ankara, TÜRKİYE iMedicana International Ankara Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, TÜRKİYE jSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, TÜRKİYE kSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, TÜRKİYE lÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Adana, TÜRKİYE mTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Edirne nErenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE oAnkara Liv Hospital, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, TÜRKİYE pIsparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Isparta, TÜRKİYE rManisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Manisa, TÜRKİYE DOI: 10.31609/jpmrs.2020-75492 Sayfalar: 111 - 128 5205 kere görüntülendi.