ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2020 Yılı - 23. Cilt - 3. Sayı
Orijinal Araştırma

  • Ankilozan Spondilitte Kinezyofobi Bozulmuş Yaşam Kalitesi ile İlişkili midir? aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, TURKEY bDepartment Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY cDepartment of Statistics, Selçuk University Faculty of Science, Konya, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2019-71981 Sayfalar: 137 - 143 2620 kere görüntülendi.

  • B12 Vitamini Eksikliğinde Postural Stabilite ve Düşme Riski aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, TURKEY bDepartment of Neurology, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2019-72113 Sayfalar: 144 - 151 2741 kere görüntülendi.  • Serebral Palsi Tanısı ile İzlediğimiz Hastalarda Botulinum Toksin Kullanımı aHitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Çorum, TÜRKİYE bGazi Osmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Tokat, TÜRKİYE cSağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, TÜRKİYE DOI: 10.31609/jpmrs.2019-72311 Sayfalar: 162 - 166 1875 kere görüntülendi.  • Ev-Bazlı Aerobik Egzersiz Programının Behçet Hastalarında Kanama Profili ve İnflamasyon Üzerine Etkisi aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, TURKEY bDepartment of Clinic Biochemistry, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, TURKEY cDepartment of Dermatology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2020-74069 Sayfalar: 183 - 190 1875 kere görüntülendi.

  • Tek Seans Egzantrik Egzersizin Propriyosepsiyon ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi: Ön Çalışma aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara City Hospital, Ankara, TURKEY bDepartment of Physiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY cDepartment of Physiology, Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kırşehir, TURKEY dDepartment of Biostatistics, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY eDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2020-74173 Sayfalar: 191 - 200 2051 kere görüntülendi.


  • Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Hangi Tedavi Daha Etkilidir? Lokal Anestezik Enjeksiyonu mu Kinesyolojik Bantlama mı? aDeparment of Physical Medicine and Rehabilitation, Adana City Training and Research Hospital, Adana, TURKEY bDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, TURKEY cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Mersin City Training and Research Hospital, Mersin, TURKEY dDepartment of Biostatistics and Medical Informatics, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2020-74567 Sayfalar: 209 - 216 2389 kere görüntülendi.

  • E-Sağlık Kaynağı Olarak YouTube: Lomber Disk Hernisi Egzersizleri İçin Faydalı mı? aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, TURKEY bDepartment of Public Health, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, TURKEY cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2020-75515 Sayfalar: 217 - 223 2163 kere görüntülendi.

Derlemeler
  • Alzheimer Hastalığında Bilişsel Temelli Terapiler aSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, TÜRKİYE bÇiğdem Kudiaki Bireysel ve Kurumsal Eğitim Danışmanlık, Ankara, TÜRKİYE DOI: 10.31609/jpmrs.2020-77305 Sayfalar: 224 - 228 1489 kere görüntülendi.

Olgu Sunumları
  • Servikal Disk Herniasyonu Sonucu Gelişen Brown-Sequard Sendromu Olgusu aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Manisa Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital, Manisa, TURKEY bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, New Urla State Hospital, İzmir, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2019-72156 Sayfalar: 229 - 231 5621 kere görüntülendi.