ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Benzer Makaleler

  • Teriparatid Tedavisi Altında Sarkopeni ve Kırılganlık: Tesadüf veya Sonuç aDepartment of Physical and Rehabilitation Medicine, Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastic Children Hospital and Rehabilitation Center, Bursa, TURKEY bDepartment of Physical and Rehabilitation Medicine, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY cDepartment of Geriatrics, Yıldırım Beyazıt University Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2021-84236 Sayfalar: 313 - 316 1391 kere görüntülendi.

  • SARS-COV-2: Çeşitli Belirtiler Hakkında Güncel Bir Derleme aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, TURKEY bDepartment of Otorhinolaryngology, Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2021-82578 Sayfalar: 294 - 298 1529 kere görüntülendi.

  • Periferik Fasiyal Paralizi ile Komplike Olmuş COVID-19 aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Aksaray University Faculty of Medicine, Aksaray, TURKEY bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Private Devapark Medical Center, Ankara, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2021-84604 Sayfalar: 123 - 126 1418 kere görüntülendi.


  • Sjögren Sendromu olan Hastalarda Fibromiyalji Sıklığı ve Hastalık Şiddetine Etkisi aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, TURKEY bDepartment of Rheumatology, University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, TURKEY cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Bursa Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, TURKEY DOI: 10.31609/jpmrs.2020-80845 Sayfalar: 231 - 237 1465 kere görüntülendi.


  • Serebrovasküler Hastalık Öyküsü Olan Bir Olgu: Tekrarlayan İnme mi Psödonörolojik Bir Tablo mu? aAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara, TÜRKİYE bAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Ankara, TÜRKİYE cAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE DOI: 10.31609/jpmrs.2021-84678 Sayfalar: 127 - 132 1168 kere görüntülendi.

  • Kronik Nonspesifik Bel Ağrısında Dekstroz Proloterapi aİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, İstanbul, TÜRKİYE DOI: 10.31609/jpmrs.2021-82537 Sayfalar: 11 - 19 1415 kere görüntülendi.