ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2022 Yılı - 25. Cilt - 3. Sayı
Orijinal Araştırma
  • Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastalarda Lenfödem Farkındalığı aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye bDepartment of Clinic Oncology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2020-80952 Sayfalar: 273 - 278 1528 kere görüntülendi.  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimlerine Yönelik Tıbbi Uygulama Hatası İddiaları aDepartment of Forensic Medicine, Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Türkiye bDepartment of Forensic Medicine, Uşak University Faculty of Medicine, Uşak, Türkiye cDepartment of Forensic Medicine, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-88094 Sayfalar: 293 - 298 1432 kere görüntülendi.

  • Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Enjeksiyonu ile Ultrason Kılavuzluğunda Hidrodiseksiyon aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziler Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-88198 Sayfalar: 299 - 306 1539 kere görüntülendi.


  • İlk ve Tekrarlayan İnmeli Hastalarda Bilişsel Bozuklukların Prediktörleri aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Health Application and Research Center, Ankara, Türkiye bDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Gaziler Physical and Rehabilitaion Medicine Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Lösev-Lösante Child and Adult Hospital with Leukemia, Ankara, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-88639 Sayfalar: 315 - 323 1580 kere görüntülendi.
  • Ankilozan Spondilit Hastalarında Kemik Formasyonu Üzerine Etki Eden Potansiyel Belirteçlerin Serum Düzeylerinin Radyolojik Progresyon ve Hastalık Aktivasyonu ile İlişkisi aClinic of Rheumatology, Liv Hospital, Ankara, Türkiye bClinic of Rheumatology, Ministry of Health Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye cClinic of Physical Therapy and Rehabilitation, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Türkiye dDepartment of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye eDepartment of Immunology and Allergy, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye fDepartment of Physical and Rehabilitation Medicine, Division of Rheumatology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-92597 Sayfalar: 377 - 385 1068 kere görüntülendi.

Olgu Sunumları

  • Cheiralgia Parestetikanın Sonografik Kanıtı aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-88206 Sayfalar: 390 - 393 1296 kere görüntülendi.

  • Ön Diz Ağrısı ile Başvuran Çocuk Hastada Pediatrik Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisinin Tanıya Katkısı aSağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye bSağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Romatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-91120 Sayfalar: 394 - 400 1001 kere görüntülendi.