ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2023 Yılı - 26. Cilt - 2. Sayı
Orijinal Araştırma

  • İnmeli Hastalarda Alt İdrar Yolu Disfonksiyonunun Yaşam Kalitesi ve Bakım Yükü Üzerine Etkisi aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Türkiye bDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-94001 Sayfalar: 191 - 199 662 kere görüntülendi.

  • Nöromusküler Hastalıklarda Aktivite Kısıtlanması ve Fonksiyonel Değerlendirme: Tersiyer Bir Merkez Sonuçları aDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, İzmir, Türkiye bİzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye cEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, İzmir, Türkiye DOI: 10.31609/jpmrs.2022-94011 Sayfalar: 199 - 205 724 kere görüntülendi.
Olgu Sunumları