ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Benzer Makaleler


  • Primer Kalça Osteoartritli Hastaların Demografik Özellikleri: Total Kalça Replasmanı Sonrasında Fonksiyonel İyileşme Üzerinde Etkili midir? Clinics of aPhysical Medicine and Rehabilitation, bOrthopaedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırıkkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkkale dDepartment of Orthopaedics and Traumatology, Amasya Unıversity Faculty of Medicine, Amasya eDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara DOI: Sayfalar: 111 - 117 1855 kere görüntülendi.