ISSN: 1309-3843 E-ISSN: 1307-7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.org
Kayıtlı İndexler

2003 Yılı - 6. Cilt - 2. Sayı
Biofeedback

Diğer

Amputasyon


Bel ağrısı