ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2017 Yılı - 20. Cilt - 3. Sayı
Orijinal Araştırma

  • Primer Kalça Osteoartritli Hastaların Demografik Özellikleri: Total Kalça Replasmanı Sonrasında Fonksiyonel İyileşme Üzerinde Etkili midir? Clinics of aPhysical Medicine and Rehabilitation, bOrthopaedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara cDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırıkkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkkale dDepartment of Orthopaedics and Traumatology, Amasya Unıversity Faculty of Medicine, Amasya eDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara DOI: Sayfalar: 111 - 117 2090 kere görüntülendi.

  • İnmeli Hastalarda Özür Oranlarını Etkileyen Risk Faktörleri Departments of aPhysical Medicine and Rehabilitation, cNeurology, Harran University Faculty of Medicine, bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa DOI: Sayfalar: 118 - 125 21031 kere görüntülendi.Olgu Sunumları
Editöre Mektup
  • Ayna Terapisi ve Hemipleji Rehabilitasyonunda Kullanımı aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Haymana Devlet Hastanesi Ankara DOI: Sayfalar: 159 - 160 2466 kere görüntülendi.