ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Benzer Makaleler


 • SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU 1Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. FTR Kliniği
  2Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ünitesi
  DOI: Sayfalar: 69 - 72 1688 kere görüntülendi.


 • OSTEOARTRİT OLAN HASTALARDAKİ METABOLİK SENDROM 1 From the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital. Ankara, TURKEY
  2 From the Department of Internal Medicine, Ministry of Health Ankara Education and Training Hospital. Ankara, TURKEY
  DOI: Sayfalar: 46 - 52 1894 kere görüntülendi. • Talasemi Majörlü Çocuklarda Skolyoz Risk Faktörlerinin Araştırılması 1Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Kahramanmaraş, Turkey
  2Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Kahramanmaraş, Turkey
  3Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Kahramanmaraş, Turkey
  DOI: Sayfalar: 102 - 108 1761 kere görüntülendi.

 • Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi 1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Kocaeli, Türkiye
  2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kocaeli, Türkiye
  3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
  DOI: Sayfalar: 147 - 152 1811 kere görüntülendi.