ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Benzer Makaleler

 • TELEREHABİLİTASYON GATA, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı DOI: Sayfalar: 53 - 58 9631 kere görüntülendi. • POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE KALSİTONİN KULLANIMI 1Elazığ Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
  2Elazığ Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
  3Elazığ SSK Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
  4S B Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
  5Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
  DOI: Sayfalar: 41 - 46 1610 kere görüntülendi.

 • HEMİPLEJİK OLGULARDA ÜST EKSTREMİTE SORUNLARI* 13-6 Ekim 1999 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen V. Ağrı Kongresinde poster olarak sunulmuştur.
  2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
  3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
  4Numune Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği, Erzurum
  DOI: Sayfalar: 87 - 90 2234 kere görüntülendi.
 • KEMİK TÜMÖRLERİ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara DOI: Sayfalar: 149 - 156 1843 kere görüntülendi.