ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


2016 Yılı - 19. Cilt - 3. Sayı
Orijinal Araştırma

  • Bası Yaralarının Evre Düzeylerini Etkileyen Faktörler aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara DOI: Sayfalar: 154 - 159 3065 kere görüntülendi.


Derlemeler


  • Femoroasetabular Sıkışma Sendromu aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Özel Derman Hastanesi, Kırklareli bFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara DOI: Sayfalar: 179 - 185 3813 kere görüntülendi.

Olgu Sunumları

  • Ekstrüde Lomber Disk Hernisi Regresyonu: Beş Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi aDepartment of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, bClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Special Bağcılar Active Medical Center, cClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Special Safir Medical Center, İstanbul DOI: Sayfalar: 190 - 196 5105 kere görüntülendi.
  • Dorsal Radikülopatinin Ayırıcı Tanısında Osteoid Osteoma aFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, bRadyoloji AD, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi cFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul DOI: Sayfalar: 212 - 215 1995 kere görüntülendi.


Editöre Mektup